Bestuur

Het bestuur van Nooit Gedacht bestaat uit de hier onder genoemde personen. Het bestuur vergadert eenmaal per maand. Meestal in de eerste week van de maand. Vaste agendapunten zijn de organisatie van de diverse activiteiten en het terugblikken hierop. Regelmatig is er overleg met kleinere werkgroepen.

In 2006 is er voor gekozen om per activiteit een aantal vrijwilligers te vragen om de daadwerkelijke organisatie ter hand te nemen. Het bestuurslid koppelt terug in de bestuursvergaderingen.

Voorzitter: Maurice Deunk 06-34343787
secretaris: Martijn Janzen 06-30780825
penningmeester: Emil Veneman 06-15582170
overige leden: Annelies Van der Kolk 06-34873413
Linda op den Dries
Geert Holland 06-51356546
Mascha Lansink 06-52407516
Marloes Thomasson
Djurre de Jong

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Geef je nu als vrijwilliger op via ons contactformulier.

Ons rekeningnummer: NL52 RABO 0322 115 167