Bestuur

Het bestuur van Nooit Gedacht bestaat uit de hier onder genoemde personen. Het bestuur vergadert eenmaal per maand. Altijd op de eerste woensdag. Vaste agendapunten zijn de organisatie van de diverse activiteiten en het terugblikken hierop. Regelmatig is er overleg met kleinere werkgroepen.

In 2006 is er voor gekozen om per activiteit een aantal vrijwilligers te vragen om de daadwerkelijke organisatie ter hand te nemen. Het bestuurslid koppelt terug in de bestuursvergaderingen.

Voorzitter: Maurice Deunk 06-34343787
secretaris: Mellanie Veldhuis 06-12124615
penningmeester: Erna Lansink 0547-352523
overige leden: Annelies Van der Kolk 06-34873413
  Martijn Janzen 06-30780825
  Sandra Luttikhedde 0547-383731
  Manon Straatmans 06-52407516
  Emil Veneman 06-15582170
  Marc Dijkerman 06-53461973
  Geert Holland 06-51356546

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Geef je nu als vrijwilliger op via ons contactformulier.

Ons rekeningnummer: NL52 RABO 0322 115 167