Vereniging

Jaar van oprichting : 10 mei 1968
Aantal leden: rond de 200 (gezinnen! Dus veel meer kinderen.)

Nooit Gedacht is een vereniging die zich diep wortelt in de Diepenheimse gemeenschap. Zij fungeert duidelijk als “sociaal cement” voor de bevolking en draagt bij aan het versterken van de leefbaarheid in de kleine kern op het platteland. De vereniging wil voor kinderen aantrekkelijke activiteiten ter vermaak en lering aanbieden.
Nooit Gedacht wil een vooraanstaande rol blijven spelen op gebied van het verzorgen van aansprekende activiteiten voor de jeugd van 3 tot en met 14 jaar. De vereniging wil blijvend kunnen inspelen op de wensen van haar leden.

Het lidmaatschap bedraagt op dit moment € 22,50 per gezin per jaar.

Het bestuur van Nooit Gedacht bestaat uit ongeveer 10 leden. We vergaderen iedere maand. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Wilt u toch een vergadering bijwonen, neem dan contact op met een van de bestuursleden zodat u een uitnodiging krijgt voor de vergadering. Jaarlijks houden wij een openbare vergadering, waarin wij u graag ontvangen om met elkaar van gedachten te wisselen. Uiteraard staan wij open voor uw vragen en/of opmerkingen. De bestuursleden zijn op de pagina bestuur te vinden.

Ons rekeningnummer: NL52 RABO 0322 1151 67