Bestuurszaken

Data bestuursvergaderingen zijn op te vragen via onze secretaris.

De bestuursvergadering zijn niet openbaar. Wilt u toch aanwezig zijn dan kunt u een afspraak maken bij onze secretaris. Klik hier voor zijn telefoonnummer. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur.

Ons rekeningnummer is: NL52 RABO 0322 115 167