Algemene ledenvergadering Nooit Gedacht

Jeugd- en Jongerenwerk Nooit Gedacht houdt haar jaarlijkse ledenvergadering op woensdag 8 maart aanstaande. Hierbij nodigen wij alle leden uit aanwezig te zijn en mee te denken over o.a. activiteiten, vrijwilligers, lokaties etc. U bent van harte welkom om 20.00 uur in de Hofhuiszaal van Cultuurcentrum Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8. Graag tot dan!

 

(klik hier voor een printversie van de agenda algemene ledenvergadering 8 maart 2017)

Nooit Gedachtcropped-logo_nooit_gedacht.jpg

Jeugd- & Jongerenwerk Diepenheim

Aan: alle leden, donateurs en vrijwilligers van de vereniging

Van de voorzitter

Uitnodiging: Algemene ledenvergadering

Op woensdag 8 maart 2017, 20.00 uur  Hofhuiszaal Herberg de Pol

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen & Ingekomen stukken
 3. Verslag van de vergadering van 9 maart 2016

(Notulen Jaarvergadering 9 maart 2016)

 1. Jaarverslag van de penningmeester
 2. Begroting 2017
 3. Verslag van de kascommissie (Jannie Sipma en Henrice Oplaat)
 4. Verkiezing van de kascommissie (Jannie Sipma is aftredend)
 5. Ter goedkeuring door de leden: huisreglement (zie website)
 6. Ter goedkeuring door de leden: huurovereenkomst Herberg de Pol
 7. Bestuursverkiezing:

Benoeming Maurice Deunk als bestuurslid

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

 

Marc Dijkerman,

voorzitter.

 

Geplaatst in Geen categorie.