Agenda algemene jaarvergadering Nooit Gedacht

Jeugd- en Jongerenwerk Nooit Gedacht houdt op woensdag 6 maart as. haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Alle leden, vrijwilligers en donateurs zijn uitgenodigd om mee te denken over de te varen koers. U bent vanaf 20:30 uur hartelijk uitgenodigd. Hieronder de agenda:

Aan:                    alle leden, donateurs en vrijwilligers van de vereniging

Van:                  de voorzitter

Uitnodiging:      Algemene ledenvergadering

Op woensdag 6 maart 2019, 20.30 uur
Herberg de Pol

Agendapunten
1.    Opening

2.    Mededelingen & Ingekomen stukken

3.    Verslag van de vergadering van 14 maart 2018

(klik hier voor het verslag van 14 maart 2018)

4.    Jaarverslag van de secretaris

5.    Jaarverslag van de penningmeester

6.    Begroting 2019

7.    Verslag van de kascommissie (Marc Barink en Marc Imhof)

8.    Verkiezing van de kascommissie (Marc Barink is aftredend)

9.    Bestuursmutaties:

Aftredend en niet herkiesbaar:      Ellis Marie Altena

Nieuwe bestuursleden:       Martijn Janzen (bestuurslid)

De huidige voorzitter Marc Dijkerman treedt af. Maurice Deunk heeft zich

aangemeld als kandidaat. Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur

voor de start van de ledenvergadering melden.

10. Rondvraag

11. Sluiting

Marc Dijkerman,

voorzitter.

Geplaatst in Geen categorie.