Houtdorp 2022: “Het Wilde Westen!”

In de herfstvakantie is er weer het jaarlijkse Houtdorp! Dit is voor de kinderen van groep 3 t/m groep 8 die lid zijn van “Nooit Gedacht”.

Houtdorp is op donderdag 20 oktober en vrijdag 21 oktober op het grasveld naast Beltman. Twee dagen lang kan er getimmerd worden aan de mooiste bouwwerken. Het thema dit jaar is HET WILDE WESTEN! Kinderen moeten zelf voor een hamer zorgen. Op vrijdag 21 oktober zijn de ouders vanaf 13.30 uur welkom om de bouwwerken te bewonderen!

De kinderen zijn welkom vanaf 09.30 uur tot en met 14.30 uur en voor een lunch wordt gezorgd.

Om er zeker van te zijn dat er genoeg begeleiding is, roepen we de hulp in van ouders/familie.

  • Per gezin dat meedoet is begeleiding van 1 ouder/familielid voor 1 dag verplicht.
  • De kosten bedragen 2,50 per dag per kind te betalen via een machtiging.

Aanmelden kan digitaal tot en met 30 september via onderstaand formulier:

Inschrijfformulier Houtdorp 2022

Bekijk voor opgave eerst onderstaande akkoordverklaring. De organisatie gaat ervan uit dat eventuele foto’s van kinderen op de eigen facebook pagina geplaatst mogen worden. Mocht dit niet het geval zijn, geef dit dan even door aan de organisatie (Mellanie Veldhuis 06-12124615).

Hopelijk zien we jullie allemaal op 20 en 21 oktober!

 

Akkoordverklaring

Door ondertekening van het digitale aanmeldformulier bevestigd ondertekenaar dat:

  • Het aangemelde kind toestemming heeft van ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan Houtdorp;
  • De deelname aan Houtdorp op vrijwillige basis geschiedt en dat deze voor eigen risico is;
  • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld.
Geplaatst in Geen categorie.