Uitnodiging jaarvergadering 2018

Jeugd- en Jongerenwerk Nooit Gedacht houdt haar jaarlijkse ledenvergadering op woensdag 14 maart aanstaande. Hierbij nodigen wij alle leden uit aanwezig te zijn en mee te denken over o.a. activiteiten, vrijwilligers, lokaties etc. U bent van harte welkom om 20.30 uur in het Zandjansatelier van Cultuurcentrum Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8. Graag tot dan!

Nooit Gedacht

Jeugd- & Jongerenwerk Diepenheim

Aan: alle leden, donateurs en vrijwilligers van de vereniging

Van: de voorzitter

Uitnodiging: Algemene ledenvergadering

Op woensdag 14-3-18, 20.30 uur Zandjansatelier, Herberg de Pol

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen & Ingekomen stukken
 3. Verslag van de vergadering van 8 maart 2017 (PDF notulen jaarvergadering 2017)
 4. Jaarverslag van de penningmeester
 5. Begroting 2018
 6. Verslag van de kascommissie (Henrice Oplaat en Marc Barink)
 7. Verkiezing van de kascommissie (Henrice Oplaat is aftredend)
 8. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en niet herkiesbaar:
  Marc Imhof en Andre Wassink
  We hebben één vacature in ons bestuur. Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de start van de jaarvergadering melden bij de voorzitter.
  Aftredend en herkiesbaar:
  Manon Straatmans en Marc Dijkerman
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Marc Dijkerman,
voorzitter

Geplaatst in Geen categorie.