Sportfestijn en houtdorp

Met dank aan Diepenheimse verenigingen, ondernemers en vrijwilligers organiseren we dit jaar wederom het Sportfestijn (groepen 1 tot en met 8) en Houtdorp (groepen 3 tot en met 8). Sportfestijn is op woensdag 23 oktober op sportpark de Koppel en sportzaal Stedeke. Net als vorig jaar zullen Diepenheimse (sport)verenigingen zich presenteren tijdens het Sportfestijn. Kinderen kunnen kennis maken met diverse sporten. Neem sportschoenen mee!

Houtdorp is op donderdag 24 en vrijdag 25 oktober op sportpark de Koppel. Twee dagen lang kan er getimmerd worden aan de mooiste bouwwerken. Het thema dit jaar is “Middeleeuwen”. Kinderen moeten zelf voor een hamer zorgen.

De activiteiten duren van 09:30 uur tot en met 14:30 uur en voor een lunch wordt gezorgd. Om er zeker van te zijn dat er genoeg begeleiding is, roepen we de hulp in van ouders/familie. Per kind dat meedoet is begeleiding van 1 ouder/familielid voor 1 dag verplicht. De kosten bedragen € 2,50 per dag, te betalen via een machtiging.

Ga naar het opgaveformulier om uw kind(eren) aan te melden

Bekijk voor opgave eerst onderstaande akkoordverklaring. De organisatie gaat ervan uit dat eventuele foto’s van kinderen op de eigen Facebook pagina geplaatst mogen worden. Mocht dit niet het geval zijn, geef dat even door aan de organisatie. Graag tot 23, 24 en 25 oktober!

Akkoordverklaring
Door ondertekening van het digitale aanmeldformulier bevestigt de ondertekenaar dat:
§​ ​het aangemelde kind toestemming heeft van ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan Sportfestijn/Houtdorp;
§​ ​de deelname aan Sportfestijn/Houtdorp op vrijwillige basis geschiedt en dat deze voor eigen risico is;
§​ ​de organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld;

Geplaatst in Geen categorie.