Houtdorp 2021 gaat door!

In de herfstvakantie is er weer het jaarlijkse Houtdorp! Dit is voor de kinderen van groep 3 t/m groep 8.

Houtdorp is op donderdag 21 oktober en vrijdag 22 oktober op het veldje (hondenuitlaat) naast

De koppel. Twee dagen lang kan er getimmerd worden aan de mooiste bouwwerken.

Het thema dit jaar is HOLLAND! Kinderen moeten zelf voor een hamer zorgen.

De kinderen zijn welkom vanaf 09.30 uur tot en met 14.30 uur en voor een lunch word gezorgd.

Om er zeker van te zijn dat er genoeg begeleiding is, roepen we de hulp in van ouders/familie.

  • Per gezin dat meedoet is begeleiding van 1 ouder/familielid voor 1 dag verplicht.
  • De kosten bedragen 2,50 per dag per kind te betalen via een machtiging.

 

Aanmelden kan digitaal tot en met  1 oktober via het formulier:

Opgave Houtdorp 2021

 

Coronamaatregelen:

Verder hebben we wel een coronaprotocol waar we ons aan dienen te houden. Aan de ouders/familieleden die helpen wordt gevraagd dat ze een vaccinatiebewijs hebben of negatieve (zelf)test hebben gedaan.

Verder gelden de basismaatregelen:

  • 1,5 meter afstand houden van elkaar (kinderen <13 jaar en gezinsleden uitgezonderd)
  • Regelmatig handen wassen
  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen

 

Bekijk voor opgave eerst onderstaande akkoordverklaring. De organisatie gaat ervan uit dat eventuele foto’s van kinderen op de eigen facebook pagina geplaatst mogen worden. Mocht dit niet het geval zijn, geef dit dan even door aan de organisatie (Mellanie Veldhuis 06-12124615).

Hopelijk zien we jullie allemaal op 21 en 22 oktober!

 

Akkoordverklaring

Door ondertekening van het digitale aanmeldformulier bevestigt ondertekenaar dat:

  • Het aangemelde kind toestemming heeft van ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger

Voor deelname aan Houtdorp;

  • De deelname aan Houtdorp op vrijwillige basis geschiedt en dat deze voor eigen risico is;
  • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld.
Geplaatst in Geen categorie.