Algemene jaarvergadering op 4 oktober

Door corona is onze jaarvergadering in maart komen te vervallen en verschoven naar 4 oktober as. Hierbij nodigen wij onze leden, donateurs en vrijwilligers uit om de jaarvergadering bij te wonen. Deze start om 20:30 u in het Ottenhuis bij Cultureel Centrum Herberg de Pol. Hieronder de agenda voor die avond.

Aan:                   alle leden, donateurs en vrijwilligers van de vereniging

Van:                 de voorzitter

Uitnodiging:     Algemene ledenvergadering

Op maandag 4 oktober 2021, 20.30 uur

Herberg de Pol

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen & ingekomen stukken
 3. Verslag van de vergadering van 4 maart 2020
 4. Jaarverslag van de secretaris

Jaarverslag van de penningmeester

Het jaarverslag van de penningmeester ligt ter inzage van 20.00 uur tot 20.15 uur voorafgaand aan de vergadering.

 1. Begroting 2021
 2. Verslag van de kascommissie (André Wassink en Ellis-Marie Altena)
 3. Verkiezing van de kascommissie (André Wassink is aftredend)
 4. Bestuursverkiezingen
  Aftredend en herkiesbaar zijn:
  – Manon Straatmans;
  – Marc Dijkerman;
  – Emil Veneman.Eventuele kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering
  schriftelijk melden bij de secretaris Mellanie Veldhuis. De kandidaatstelling
  dient ondersteund te worden door tenminste 10 leden.
 5. Goedkeuring voor het aangaan van de huur van ruimten in Herberg De Pol
  en overige ruimten (artikel 15 lid 5 statuten).
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

 Maurice Deunk,

voorzitter

Geplaatst in Geen categorie.