Sportfestijn en houtdorp

Met dank aan Diepenheimse verenigingen, ondernemers en vrijwilligers organiseren we dit jaar wederom het Sportfestijn (groepen 1 tot en met 8) en Houtdorp (groepen 3 tot en met 8). Sportfestijn is op woensdag 23 oktober op sportpark de Koppel en sportzaal Stedeke. Net als vorig jaar zullen Diepenheimse (sport)verenigingen zich presenteren tijdens het Sportfestijn. Kinderen kunnen kennis maken met diverse sporten. Neem sportschoenen mee!

Houtdorp is op donderdag 24 en vrijdag 25 oktober op sportpark de Koppel. Twee dagen lang kan er getimmerd worden aan de mooiste bouwwerken. Het thema dit jaar is “Middeleeuwen”. Kinderen moeten zelf voor een hamer zorgen.

De activiteiten duren van 09:30 uur tot en met 14:30 uur en voor een lunch wordt gezorgd. Om er zeker van te zijn dat er genoeg begeleiding is, roepen we de hulp in van ouders/familie. Per kind dat meedoet is begeleiding van 1 ouder/familielid voor 1 dag verplicht. De kosten bedragen € 2,50 per dag, te betalen via een machtiging.

Ga naar het opgaveformulier om uw kind(eren) aan te melden

Bekijk voor opgave eerst onderstaande akkoordverklaring. De organisatie gaat ervan uit dat eventuele foto’s van kinderen op de eigen Facebook pagina geplaatst mogen worden. Mocht dit niet het geval zijn, geef dat even door aan de organisatie. Graag tot 23, 24 en 25 oktober!

Akkoordverklaring
Door ondertekening van het digitale aanmeldformulier bevestigt de ondertekenaar dat:
§​ ​het aangemelde kind toestemming heeft van ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan Sportfestijn/Houtdorp;
§​ ​de deelname aan Sportfestijn/Houtdorp op vrijwillige basis geschiedt en dat deze voor eigen risico is;
§​ ​de organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld;

Ukkiemiddag bij Beltman

De jongste leden hebben hun jaarlijkse feestje bij Beltman, midden in Diepenheim. Ukkiemiddag 2019 staat in het teken van onderwaterwereld en staat gepland op aanstaande zaterdag 18 mei aanstaande.
Kinderen tot en met groep 2 zijn van harte welkom en mogen met de activiteiten meedoen, die geheel gericht zijn op het leven onder water. WIlt u graag met uw kind deelnemen? Dat kan! De aanwezige mensen van Nooit Gedacht kunnen u en uw kind alles vertellen over onze activiteiten. U krijgt een inschrijfformulier, om direct lid te worden van Nooit Gedacht.

Fietstocht Koningsdag afgelast

De jaarlijkse fietstocht ter ere van de verjaardag van onze Koning is afgelast. De weersvoorspellingen beloven niet veel droge uren vanmiddag. We bewaren de fietstocht voor volgend jaar, in de verwachting dat deze wel droog zal verlopen.

De jongste kinderen hebben vanmorgen wel hun fiets kunnen versieren. Ook toen regende het al, maar aan het aantal  kinderen, konden we merken dat veel ervan uitgingen dat dit door zou gaan. Na een rondje achter de Koninklijk Onderscheiden Harmonie aan, mochten ze wel twee rondjes door het WoZoCo maken om hun fiets te laten zien. Ook Nooit Gedacht feliciteert mevrouw Slaghekke met haar welverdiende lintje.

Nieuw talent gezocht

Bent u op zoek naar een leuke afleiding op de vrijdagmiddag als het toch al slecht weer is? Zoek niet verder en versterk ons team van de Club van Ome Joop.
Wij zoeken: een enthousiaste klusser/schilder (m/v), die het leuk vindt om in een toegewijd team van vijf mensen, kinderen te helpen werkjes te maken. De kinderen zitten in groep 4 t/m 8 en werken met hout. Het seizoen loopt van november tot begin april, ongeveer twee tot drie vrijdagmiddagen per maand. Heeft u interesse, of heeft u vragen, neem dan contact op via info@nooitgedacht-diepenheim.nl.

Agenda algemene jaarvergadering Nooit Gedacht

Jeugd- en Jongerenwerk Nooit Gedacht houdt op woensdag 6 maart as. haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Alle leden, vrijwilligers en donateurs zijn uitgenodigd om mee te denken over de te varen koers. U bent vanaf 20:30 uur hartelijk uitgenodigd. Hieronder de agenda:

Aan:                    alle leden, donateurs en vrijwilligers van de vereniging

Van:                  de voorzitter

Uitnodiging:      Algemene ledenvergadering

Op woensdag 6 maart 2019, 20.30 uur
Herberg de Pol

Agendapunten
1.    Opening

2.    Mededelingen & Ingekomen stukken

3.    Verslag van de vergadering van 14 maart 2018

(klik hier voor het verslag van 14 maart 2018)

4.    Jaarverslag van de secretaris

5.    Jaarverslag van de penningmeester

6.    Begroting 2019

7.    Verslag van de kascommissie (Marc Barink en Marc Imhof)

8.    Verkiezing van de kascommissie (Marc Barink is aftredend)

9.    Bestuursmutaties:

Aftredend en niet herkiesbaar:      Ellis Marie Altena

Nieuwe bestuursleden:       Martijn Janzen (bestuurslid)

De huidige voorzitter Marc Dijkerman treedt af. Maurice Deunk heeft zich

aangemeld als kandidaat. Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur

voor de start van de ledenvergadering melden.

10. Rondvraag

11. Sluiting

Marc Dijkerman,

voorzitter.

Verrassingsavond Down Town

Down Town houdt een verrassingsavond op vrijdag 1 februari aanstaande. Je kunt je nog opgeven via het meegegeven aanmeldingsbriefje (inleveren bij Marlies) of via info@nooitgedacht-diepenheim.nl. We starten om 19 uur, dus zorg dat je op tijd bent! Voor nu: aftellen maar!

Geslaagde Lege flessenactie

Het was een drukte van belang bij het magazijn van Spar Kleis Diepenheim. Auto’s, volgeladen met lege flessen, werden via de parkeerplaats aan de zijkant van de Spar naar achteren gemanoeuvreerd. Soms met enkele centimeters ruimte met andere geparkeerde auto’s. Kinderen enthousiast springend, om te helpen of om een snoepje en drinken te ontvangen. Het was weer de eerste zaterdag van het jaar. Traditioneel de dag van de lege flessen actie.

En Diepenheim heeft massaal gehoor gegeven aan het dringende verzoek van Nooit Gedacht om veel te drinken. Maar vooral om te wachten met het inleveren van lege flessen. Vanaf 10 ’s morgens heeft een grote groep kinderen van 5 tot 12 jaar geholpen met het ophalen van lege statiegeldflessen. Zelfs met skelters en karren togen ze door Diepenheim om bij elk huis aan te bellen. Deden inwoners niet snel genoeg open, dan kwam opeens een blij kinderhoofd voor het raam te staan. Ongeduldig, maar elke keer met een grote lach. En hebben ze in al hun enthousiasme vergeten ‘dankjewel’ te zeggen? Dan hierbij alsnog een welgemeende en warme dank! We zijn blij dat u zoveel flessen/kratjes heeft meegegeven aan ons. Wij zullen de opbrengst inzetten om weer aantrekkelijke activiteiten te organiseren. Ook danken wij Albert Jan Kleis voor het beschikbaar stellen van zijn magazijn. En uiteraard alle kinderen en vrijwilligers, die de moeite namen om deze inzameldag tot een succes te laten worden!

Sinterklaas komt naar Diepenheim

Sinterklaas komt naar Diepenheim! Eigenlijk wisten we dat wel, maar ook voor Nooit Gedacht is het wel een klein beetje spannend om dit met de hoofdpiet te bespreken. In verband met verplichtingen lukte het de Goedheiligman niet om net als vorig jaar te bivakkeren. Maar zondag 18 november hoopt hij te worden verwelkomd door zoveel mogelijk kinderen en papa’s, mama’s, opa’s en oma’s.

Meestal organiseert de hoofdpiet een bijzonder vervoersmiddel voor Sinterklaas. Omdat de laatste het schimmeltje niet teveel wil belasten, is het een vervoersmiddel van een Diepenheimer. Dus wij zijn benieuwd wat zondag tevoorschijn komt.

Het programma begint om 13:30 uur. Dan verzamelen we ons bij de parkeerplaats van Bello’s bar.

Het resterende programma is hier te lezen

Halloweenfeest Nooit Gedacht met Harmonie

Nooit Gedacht houdt op 27 oktober een Halloweenparty voor kinderen met stalen zenuwen. Samen met haarstylistes, schminkers en andere helpers kunnen de kinderen zichzelf verfraaien, maar ook ‘enge kunstwerkjes’ maken. We hopen dat alle deelnemende kinderen eng verkleed komen op het feest.

Jeugdleden van de Harmonie verzorgen enkele optredens. De middag begint om half vier en gaat door tot een uur of zes. Samen gaan we heksensoep en broodjes eten. Om 19 uur start de vertelling van het verhaal: de eenzame vampier, muzikaal ondersteund door de koninklijk onderscheiden Harmonie. Op de middag is het niet meer mogelijk om deel te nemen. Inmiddels is het maximaal aantal deelnemers bereikt.

 

Bericht in TC Tubantia